میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


نحوه ورود به سیستم
مراحل ثبت موضوع و پروپوزال در سامانه پایان نامه ها
مرورگر مناسب برای استفاده از سامانه پایان نامه
راهنمایی جهت غیرفعال کردنpop up blocker
دانشجویان جهت ارائه مقاله از پایاننامه جهت افزایش نمره و دریافت تشویقی حتما قبل از هرگونه اقدامی از معاونت پژوهشی مجوز اخذ نمایند.
رعایت مدت زمان 6 ماه برای دفاع از پایان نامه
فعال بودن سیستم اس ام اس پرتال
پایان زمان دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم 97-96
شرایط لازم برای دفاع
کارگاه مهارت های پژوهشی در ارسال مقالات
قابل توجه دانشجویانی که در ایام تعطیلی دانشگاه قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند
"اطلاعیه " آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم98-97