میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


اطلاع رسانی در صورت بروز مشکل در مراحل ثبت پایان نامه
نحوه ورود به سیستم
مراحل ثبت موضوع و پروپوزال در سامانه پایان نامه ها
مرورگر مناسب برای استفاده از سامانه پایان نامه
راهنمایی جهت غیرفعال کردنpop up blocker
دانشجویان جهت ارائه مقاله از پایاننامه جهت افزایش نمره و دریافت تشویقی حتما قبل از هرگونه اقدامی از معاونت پژوهشی مجوز اخذ نمایند.
رعایت مدت زمان 6 ماه برای دفاع از پایان نامه
تعدار مجاز پیشنهاد موضوع پایان نامه فقط یک مورد می باشد.
فعال بودن سیستم اس ام اس پرتال