میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بخشنامه ها
غیر فعال کردن قسمت pop up blocker در مرورگرهای اینترنت
در برخی از کامپیوترها به علت فعال بودن قسمت pop up blocker در مرورگرهای اینترنت ممکن است برخی از صفحات سامانه باز نشوند. برای رفع این مشکل به فایل راهنما مراجعه نمایید.
شرایط دریافت نمره از پایان نامه
شرایط دریافت نمره از پایان نامه
آیین نامه نگارش پایان نامه
مراحل انجام امور پایان نامه از طریق پرتال پایان نامه ها
بخشنامه تشویقی و آدرس دهی مقالات
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی
صدور مجوز دفاع برای برخی از رشته های علوم انسانی