میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش(مطالعه موردی اداره آموزش و پرورش شهرستان مراغه) ذوالقدری علی1395/12/1014:30 ساختمان تحصیلات تکمیلی
تاثیر ارزشهای فرهنگی بر سازگاری سازمان و عملکرد آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه صلواتی زاده مهرداد1395/12/1011 ساختمان تحصیلات تکمیلی
ارزیابی نقش واسطه ای تعلق هیجانی بین اعتماد و کیفیت خدمات با وفاداری مشتری در صنعت بانک داری: مطالعه ای در بانک های شهر استان آذربایجان شرقی قاسم پور حامد1395/12/109 ساختمان تحصیلات تکمیلی
مدل سازی زنجیره تامین چند لایه کالاهای دارای طول عمر محدود شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا محمدی محمدسمیع1395/12/109 ساختمان تحصیلات تکمیلی
مدل سازی طبقه بندی مشتریان بر اساس سطح انتظار در زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی:شرکت چوکا) شمسی نژاد جوكندان امین1395/12/1010 ساختمان تحصیلات تکمیلی
بررسی ضرورت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی شهرداری شهرستان میاندواب یدی پور قاسم1395/12/1013 ساختمان تحصیلات تکمیلی