میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیر سیستم هاي دانش سازمانی و مدیریت دانش براي بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد سازمانی کارکنان تامین اجتماعی شهرستان تبریز سلمانزاده خسروشاهی موسی1397/09/2210 ساختمان تحصیلات تکمیلی
بررسی اثر عصاره الکلی مرزه خوزستانی بر روی بیان ژن های BAX,BCl2 در رده ی سلول های سرطانی پروستات PC3 study anti cancer activity of the satureja khuzestanica alcoholic extract on expression of BCl2 and BAX genes in the PC3 cell line كاظمی اشمقی ثمن1397/09/2212 ساختمان تحصیلات تکمیلی
بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی با فرهنگ سازمانی در بانک ملی استان آذربایجان شرقی اسدی پاكدل بهزاد1397/09/2213 ساختمان تحصیلات تکمیلی